คู่มือและมาตรฐานการให้บริการ

กลุ่มงานบุคคล-one-stop-services

ส่งเสริม-ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์ราชการ

นโยบายและแผน-ขั้นตอนการบริการข้อมูล

นิเทศ-ขั้นตอนการให้คำปรึกษาด้านการจัดการ

ICT-ขั้นตอนการให้บริการซ่อมบำรุงระบบอินเตอ

กฎหมาย-การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

การเงิน-ขั้นตอนการเบิกเงินสวัสดิการ-ค่ารั

หน่วยตรวจสอบภายใน-ขั้นตอนการให้คำปรึกษา

อำนวยการ-ขั้นตอนการให้บริการขอหนังสือรับ


Posted

in

by

Tags: